Kancelaria Notarialna w Rudzie Śląskiej

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i upoważniony do sporządzenia aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Dokonując czynności notarialnych, notariusze są obowiązani czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Kancelaria jest czynna w godzinach:

Poniedziałek: 9.00 – 15.00

Wtorek: 10.00 – 17.00

Środa: 10.00 – 17.00

Czwartek: 10.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 15.00

Kancelaria Notarialna Notariusz Mariusz Bukowski

ul. Niedurnego 48/4 | 41-709| Ruda Śląska

Telefon: (32) 733 58 31/32 | 724 550 552
E-mail: kancelaria@notariuszrudaslaska.pl

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Kancelaria Notarialna Mariusz Bukowski

Kancelaria notarialna w Rudzie Śląskiej

156083-1